Zanieczyszczenie powietrza powodowane przez spaliny samochodowe może hamować rozwój mózgu dziecka i utrudnia maksymalne wykorzystanie jego możliwości.

Finansowany przez UE projekt BREATHE pokazał, że im dalej od ruchliwych ulic położona jest szkoła, tym mniejsze stężenie szkodliwych cząsteczek w powietrzu w salach lekcyjnych. A to z kolei powiązane jest z wynikami dziecka podczas testów i egzaminów.

W Barcelonie przebadano 3000 dzieci w 40 różnych szkołach. Odkryto, że dzieci, które wdychały więcej spalin samochodowych osiągały gorsze wyniki podczas testów komputerowych. Jako przyczynę uznano obecność małych węglowych cząsteczek, pochodzących ze spalin samochodowych, w szczególności silników diesla.
Niewidzialne związki węgla są tak małe, że w procesie oddychania mogą dostać się przez płuca do krwi i dalej do mózgu. Następnie stymulują one komórki układu odpornościowego i wywołują stan zapalny w mózgu (a stan zapalny oznacza, że nasz organizm naprawia, ale też likwiduje uszkodzone komórki, jeśli stan zapalny jest chroniczny, może być ogromnym problemem).
Każdy uczeń badany był 4 razy. Dzięki temu odkryto, że stopień zanieczyszczenia powietrza w salach lekcyjnych dnia poprzedzającego test miał także wpływ na jego wynik.

W kolejnym etapie mózgi 350 dzieci zostały przebadane rezonansem magnetycznym. Obrazy z badania pokazały, że wysokie zanieczyszczenie powietrza było powiązane ze spowolnionym rozwojem przedniej części mózgu w regionie, który określa się jako odpowiedzialny za podejmowanie decyzji, zachowania społeczne i myślenie logiczne.
Profesor Sunyer, odpowiedzialny za to badanie, twierdzi, że miasta i szkoły powinny rozpocząć działanie ponieważ brak działania oznacza pozwolenie na dorastanie społeczeństwa z wadami rozwojowymi mózgu.
Jeśli przesunie się ruch uliczny 50 m. od szkoły, stężenie cząsteczek w salach spada o połowę, jeśli o 200 m., stężenie cząsteczek spada nawet 10-krotnie.
Ten sam zespół pokazał, że ściany murowane lub stworzone z drzew redukują zanieczyszczenie powietrza w salach nawet do 60%.

Dlatego Drodzy Rodzice!
Podejmujcie działanie. Nie tylko zachęcajcie szkoły, żeby otaczały się zielenią, ale także wyjeżdżajcie z dziećmi często do lasu lub poza miasto. Zwłaszcza przed ważnymi egzaminami… ?